De Kameleon,
OOG voor elk kind!
De Kameleon,
OOG voor elk kind!

Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3! 
 
Leren met plezier! Dat staat centraal in groep 3. Bewegend en belevend leren is onze manier van werken. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de creatieve vakken, zoals tekenen, knutselen (beeldende vorming), muziek, drama. Twee keer per week, op maandag en woensdag, krijgen de kinderen gymles van onze gymmeester Steven.

We werken heel hard: we leren lezen, rekenen en schrijven. Dat zijn de drie hoofdvakken, die dagelijks uitgebreid aan bod komen. Daarnaast zijn er nog vakken als sociale vorming, verkeer en wereldoriëntatie. We werken veel met thema's. Elk thema duurt ongeveer 6 weken.

De groep:
In onze groep zitten op dit moment 14 kinderen: 12 jongens en 2 meisjes. Het is een leuke, gezellige groep kinderen J Het maximum aantal kinderen is 15.
Juf Esther is er op maandag en dinsdag en juf Wendelyn is er op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Anneke en juf Manouk zijn onze top klassenassistentes.  Juf Chimene loopt stage bij ons en is 3 dagen in de week ook een goede en fijne hulp. Met elkaar kunnen we de kinderen veel aandacht geven, dat is echt heel erg fijn!
Talentencaroussel:
Op vrijdagmiddag hebben we 1 keer per periode de talentencarrousel. We doen dit met de hele onderbouw; groep ½, groep 3 en de sbo+ob. Er zijn 4 activiteiten, waar kinderen zich mogen inschrijven. De activiteit die ze kiezen, doen ze 4 weken. De vijfde week sluiten we de carrousel af met een presentatie, een optreden, een tentoonstelling o.i.d. We vinden het belangrijk dat kinderen bezig kunnen zijn met (het ontdekken van) hun talenten. En ook het leren presenteren van jezelf en het moment van "ïn het zonnetje staan" is een mooie ervaring voor de kinderen, goed voor hun zelfvertrouwen.

Positief en beloningen:
We werken vooral vanuit positieve beloningen. Complimentjes, schouderklopjes, aai over hun bol. Daarnaast kunnen ze geld verdienen. Wanneer ze goed meedoen met een les kunnen ze 1 of 2 euro verdienen (van papier). Dat geld kunnen ze sparen en als ze genoeg hebben, zijn er beloningen te koop. Denk daarbij onder andere aan een sticker, schrijven met de pen van de juf, naast een ander kind zitten, spelen of eten in een andere klas, op de skelter of een cadeautje uit de cadeaudoos. Dit vinden ze fantastisch! Het mooie is, dat ze meteen leren om met geld te rekenen. Razendsnel hebben ze in de gaten hoe het werkt!
En dan is er nog de groepsbeloning. We werken met PBS. Dat is een beloningssysteem met blauwe plastic muntjes. Dat doen we met de hele school. Per periode ligt de aandacht op een gezamenlijk doel, bv we lopen netjes en stil in de rij. Of we spelen buiten gezellig met elkaar. Of we gaan netjes naar het toilet. Gaat het goed, dan kan een kind een muntje verdienen en gaat het muntje in de pot. Als ze genoeg muntjes hebben verdiend met de groep, verdienen ze een vooraf gekozen groepsbeloning, bv speelgoedmiddag, iets koken o.i.d. We vinden het belangrijk en fijn om de kinderen op een positieve manier te stimuleren. En het werkt!

Contact:
Mocht u een vraag hebben of iets willen bespreken, dan beantwoorden we uw vragen graag! We zijn graag op de hoogte van belangrijke zaken wat betreft uw kind. U kunt ons bellen, mailen, via Parro of even binnenlopen natuurlijk.

Met vriendelijke groet,
Esther en Wendelyn